SIKÇA SORULAN SORULAR

TOPLU TAŞIMAYA NEDEN ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDIK?

2016 yılından bugüne kadar ülke genelinde; doğalgaz fiyatlarında %157, elektrik fiyatlarında %30, akaryakıt fiyatlarında %44 oranında artış yaşanmıştır.

Maliyetlerdeki bu artışlar 2016 yılından bugüne kadar Genel Müdürlüğümüz bütçesinde, doğalgaz giderinde %57, elektrik giderinde %147,akaryakıt giderinde %85, taşıt bakım onarım ve malzeme alımlarında %102, oranında gider artışına yol açmıştır.

Ücretsiz seyahat hakkından yararlanan yolcuların tüm yolculara oranı %30’a yaklaşmış olup bu ise her üç yolcudan birisinin ücretsiz taşındığı anlamına gelmektedir. 

Tüm bunların sonucu, işletme gelirlerimiz kısıtlı durumda iken, gider kalemlerindeki artış neredeyse üç katına çıkmıştır (bütçe gelir-gider farkı %283,54 olarak gerçekleşmiştir). 

Toplu taşıma hizmetlerinin etkili, ekonomik, verimlilik ve sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak devam ettirilebilmesi, ulaşım ücretine zam yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

Bu amaçla EGO Genel Müdürlüğü, makul bir ücret tarifesi için komisyon oluşturmuştur. Komisyon raporunda, yaklaşık üç yıldır bir artış yapılmadığı ve tüm yukarıda sayılan maliyet kalemlerindeki artışların zorunlu bir ayarlama yapılması sonucunu doğurduğu vurgulanmıştır.

Hizmetten yararlanan yurttaşlarımızın asgari düzeyde etkilenmesini teminen fiyat ayarlamasının minimum seviyede yapılması kararı alınmıştır. 

İnandığımız sosyal belediyeciliğin ve aynı zamanda bir kamu hizmeti veriyor olmanın bilinci içinde Kıymetli Ankara halkına en güvenilir, en hızlı, en ekonomik ve en rahat ulaşım hizmetlerini veriyor olmanın sorumluluğunu da her daim taşıyoruz.

Saygılarımızla.

EGO ULAŞIM KARTLARI

Öğrencilerin Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

Örgün ve Açık eğitim kurumların da eğitim gören öğrenciler, 5580 sayılı kanunun 2.maddesinin c bendinde belirtilen Örgün eğitim kurumların da eğitim gören öğrenciler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu na göre eğitim gören ve öğrencilik hakları devam eden öğrencilerin edinebileceği kişiselleştirilmiş Akıllı indirimli elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

Öğrenci olduğuna dair sistemde kaydı çıkarsa;

1-Nüfus cüzdanı

2-Bir adet vesikalık fotoğraf

 

Öğrenci olduğuna dair sistemde kaydı çıkmaz ise;

Üniversite Öğrencileri İçin :

1-Nüfus cüzdanı

2-Son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

 

Lise Öğrencileri İçin :

1-Nüfus cüzdanı

2-Son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 7 TL

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Kızılay Metrosu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

Öğretmenlerin Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenlerin kullanabileceği  Akıllı indirimli elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Öğretmen kimliği veya eğitim öğretim sınıfında fiili olarak Öğretmen olduğunu gösterir onaylı resmi belge (Son 15 günlük ) 

3-Vesikalık fotoğraf (Son üç aylık)

4-Kart vize bedeli 70 TL,(2020 yılı için)

Kart Bedeli: 7 TL

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

65 Yaş üstü için Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

4 Mart 2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde , Kimlerin  toplu taşıma hizmetlerinden ne şekilde(ücretsiz veya indirimli) yararlanacağına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmenliğin 5. Maddesinde ay yıl olarak 65 yaşını doldurmuş kişilerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 7 TL

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Kızılay Metrosu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

62-65 Yaş için Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

Büyükşehir Belediye Meclis Kararınca Ankara da ikamet eden Gün, ay ve yıl olarak 61 yaşını doldurmuş  vatandaşlarımıza  pik saatler dışında 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında Belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanma imkanı veren kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Bir adet vesikalık fotoğraf

3- Kart vize bedeli 120 TL (2020 yılı için)

Kart Bedeli: 7 TL

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Kızılay Metrosu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

Seyahat (Kamu) Ankarakartı Başvurusu için Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

Seyahat kartı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi gereği Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere verilir. Bu hükme uygun olarak seyahat kartlarının (Kamu Kartı) kimlere, hangi şartlarda verileceği ve uygulamaya ilişkin esaslar ; 16,23, ve 30 Seri No’ lu harcırah kanunu Genel Tebliğleri ve 8/12/1995 tarih ve 32571 sayılı T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazıları ile belirlenmiştir. Seyahat kartı (Kamu Kartı), kart ve aylık taşıma bedeli alınarak verilmektedir. Seyahat kartı (Kamu Kartı), kart bedeli Kuruluşumuz İdare Encümeni Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin onayı ile aylık taşıma bedeli ise T.C. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

 

İstenen Belgeler :

1-Kuruluşumuza hitaben yazı (yazıda personel yetkilendirilmesi)

2-Vize ile alınıyor ise vize formunun aslı

3-Son üç yıllık hareket onayı (işçi personel için)

4-Terfi çizelgesi (memur personel için)

5-Seyahat bedeli (aylık taşıma bedeli)

6-Bir adet vesikalık fotoğraf

Not: Seyahat (Kamu) Ankarakartı değişiminde aynı belgeler istenir.

Kart Bedeli: 7 TL

Aylık Taşıma Bedeli: 116,70 TL (2019 yılı için)

Yılık Taşıma Bedeli : 1400,40 TL (2019 yılı için)

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

Engelli Ankarakartı Başvurusu için Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendilerinin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Engelli sağlık Kurulu raporu veya Bakanlıkça verilmiş engelli kimlik kartı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 7 TL.

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Kızılay Metrosu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

Refakatli Engelli Ankarakartı Başvurusu için Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği engelliler için sağlık kurulu raporuyla ağır engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşı ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçilerinin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Engelli sağlık Kurulu raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmiş üzerinde “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI VARDIR” ibaresi bulunan engelli kimlik kartı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 7 TL

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Kızılay Metrosu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

Gazi ve Yakınlarının, Şehit Yakınlarının,  Vazife Malulü ve Yakınlarının Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Şehit Aileleri Gazi, Gazi Yakını, Vazife malülü, Vazife Malülü Yakınına verilen ücretsiz seyahat kartlarının ilgi (b) İdare Encümen Kararı doğrultusunda Kuruluşumuz Elektronik Ücret Toplama Sistemine entegrasyonu tamamlanmış olup, sorunsuz bir şekilde sistemimizde kullanılması nedeni ile Kurumumuz tarafından Şehit Aileleri Gazi, Gazi Yakını,Vazife malülü, Vazife Malülü Yakınına verilen ücretsiz seyahat kartları makam talimatı ile kullanıma kapatılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Şehit Aileleri Gazi, Gazi Yakını, Vazife malülü, Vazife Malülü Yakınına verilen ücretsiz seyahat kartları sistemimizde kullanılmaya devam edecektir.

 

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfının Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

EHS (Emniyet Hizmetleri Sınıfı) Kartı 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

Emniyet genel Müdürlüğü ile Kuruluşumuz arasında imzalanan protokolde yazılı prosedürler uygulanır.

Kart Bedeli: 7 TL.

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 1 adet fotoğraf ve 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

Zabıta Hizmetleri Sınıfının Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kadro ünvanı Zabıta olup Belediyelerin bünyesinde görev yapan personelin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Kuruluşumuza hitaben yazılmış resmi yazı

2-Nüfus cüzdanı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 7 TL.

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

Sarı Basın Kartı sahiplerinin Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

4736 sayılı kanun-2002/3700 sayılı Kararname ve Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı basın kimlik kartına sahip kişilerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Sarı Basın Kartı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 7 TL.

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

Devlet Sporcuların Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca verilen ücretsiz seyahat kartları sistemimizde kullanılmaya devam edecektir.

 

 

TÜİK için Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

Türkiye İstatistik Kurumu 5429 sayılı kanunun 49.maddesi çerçevesinde sayım, araştırma, inceleme, denetim ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilen personelin görev belgelerini ibraz etmek şartı ile kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Kuruluşumuza hitaben yazılmış resmi yazı

2-Nüfus cüzdanı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

4- Kart vize bedeli 85 TL (2020 yılı için)

Kart Bedeli: 7 TL

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

PTT Genel Müdürlüğü için Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve şirketin asli personeli olan postacıların ve dağıtıcıların edinebileceği kişiselleştirilmiş Akıllı indirimli elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

Toplu basım başvurusu için;

1-Toplu Başvuru listesi formatı Kurum onaylı örnek form

 

Bireysel başvuru için;

1-Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi onaylı asli (kadrolu) personeli olduğuna dair yazı veya Personel Kimlik Kartı,
2-Nüfus cüzdanı
3-Bir adet resmi kıyafetli vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş)
4-Vize Bedeli: 85 TL (2020 yılı için)

Kart Bedeli: 7 TL

Kayıp ya da Kırık Kart İşlemleri İçin: Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Binası (EGO Genel Müdürlüğü A Blok) Ankarakart İşlem Merkezine gelerek 14 TL ücret karşılığında yeni kartınızı alabilirsiniz.

 

Temassız Bankamatik ve Kredi Kartlarıyla Ulaşım imkanı var mı?

Temassız kredi kartı ve banka kartları validatöre yaklaştırılarak, toplu taşıma ödemeleri yapılabilmektedir. Her binişte Elektronik Ücret Toplama Sistemi‘nde kullanılmakta olan tek binişlik bilet fiyatı üzerinden ücret alınmaktadır. Böylelikle Ankara Kart‘ı olmayan vatandaşların da seyahat edebilmesi mümkün olabilmektedir.

METRO, ANKARAY ve TELEFERİK

Metro istasyonlarında çalışan bazı biletçi ve güvenlik personelinden şikayet

İşletimi devam eden Ankaray ve Metro hatlarında görevli personel ile ilgili şikayetler incelenmekte, kusurlu görülenler çalıştıkları iş kollarına göre bağlı oldukları mevzuata göre uyarılmakta veya cezalandırılmaktadır.

 

Reklam panoları ile Ankaray – Metro görüntülü televizyonların insanları rahatsız etmeleri hakkında

Satınalma (Satın Alma Daire Başkanlığı) , Ticaret Şube Müdürlüğünü ilgilendirmektedir.

 

Trenlerin daha sık aralıklarla gelmesi hakkında

Metro isletmesine ait tarife genel olarak yolcu talebi ve isletme verimliliği göz önünde tutularak sabah 07:00 – 09:00, aksam 16:30 – 19:30 saatleri arasında yoğun yolcu talebine göre diğer saatlerde ise normal yolcu talebine göre düzenlenmektedir. Ayrıca aşırı yolcu yoğunluğu ve beklenmedik durumlarda servis artırımı yapılmakta ve mümkün olan en iyi yolcu talebi verimlilik dengesi sağlanmaktadır. Bir kısım teknik, bir kısmı da yolcu güvenliği nedeniyle yaşanan ve dünyadaki her isletmede rastlanan arıza beklenme adet ve sürelerinin en aza indirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Metro istasyonlarındaki bilet satış gişelerinde öğrenci bileti satın alanlardan paso sorulmaması hakkında

Bilet turnikelerinden geçiş esnasında denetim yapılmakta olup aksine davrananlardan Raylı Sistem Taşıma Yönergesine göre ceza uygulanmaktadır.

 

Yürüyen merdivenlerin arızalarının giderilmesi hakkında

Ankaray ve Ankara Metrosunun 18 saat süren 1 günlük işletme dönemlerinde yürüyen merdiven arızaları olabilmektedir.

Bu arızalara en kısa zamanda müdahale edebilmek ve yıl içindeki periyodik bakımlarını yapabilmek amacıyla uzman firmalar ile anlaşma yapılmıştır.

 

Engellilerin Ankaray ve Metro hizmetlerinden faydalanmalarının kolaylaştırılması hakkında

Engelliler için Ankaray ve Ankara Metrosunda Yürüyen merdiven, asansör, özürlü merdiven asansörü, özel turnikeler bulunmakta  olup  özürlüler için yerlere özürlü takip şeritleri ve bilgi panoları yapılmıştır. Ayrıca sadece engelliler için düşünülmüş ve yapılmış olan Internet Cafe (Beşevler) bulunmaktadır. Gelen öneriler ayrıca değerlendirilmektedir.

 

Ankaray ve metro istasyon ve hatları ile ilgili çalışmaların son durumu ve hızlandırılması hakkında

Ankaray hattının AŞTİ den  1 (bir) istasyon uzatılarak Söğütözü İstasyonundan M2 (Kızılay-Çayyolu) hattına bağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 05.01.2017 tarihinde açılan M4 (Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi) hattı ise 3 ilave istasyonla Kızılaya bağlanacaktır. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale çalışmaları devam etmektedir

 

Ankaray ve Metro istasyonlarında tuvalet ve lavabo bulundurulması

M2 - Kızılay - Koru  metro  hattında bulunan tüm istasyonlarında, M3 - OSB - TÖREKENT metro hattında  OSB / Törekent istasyonunda, M4  metro hattında Belediye İstasyonunda, Atatürk Kültür Merkezi İstasyonunda , Şehitler İstasyonunda   ve KIZILAY ortak istasyonunda halka açık  ücretsiz tuvalet bulunmaktadır. 

 

Ankaray ve Metro proje ve inşaat çalışmalarının maliyeti ve kullanılan beton ve çelik miktarı hakkında

Ankaray ve Metro hatlarının proje ve inşaat çalışmalarının maliyet, malzeme ve diğer konulara yönelik bilgiler, detaylı çalışmayı gerektirmektedir. Bu bilgilerin talep edilmesi halinde 28.09.2004 tarih ve 2004/166 sayılı kuruluşumuz idare encümeni kararı gereğince oluşturulan komisyonca belirlenen bedelin ödenmesi suretiyle uygun görülen teknik bilgiler verilmektedir.

  

Raylı Sistemler hangi saatler arasında yolcu taşımaktadır?

Sabah : 06:00 - Akşam : 24:00 saatleri arasında yolcu taşımaktadır.

 

EGO otobüslerinden Raylı Sistemlere, Raylı Sistemlerden EGO Otobüslerine ya da Teleferiğe  geçiş yaparken ayrıca bir ücret ödeyecek miyiz?

Otobüs, Raylı Sistem ve Teleferik hatları birbirine entegre edilmiştir. Otobüsten-Raylı Sisteme, Raylı Sistemden-Otobüse, Otobüsten-Otobüse, Raylı Sistemden-Teleferiğe geçişlerin 75 dakika içinde yapılması halinde İndirimli Kartlarda 0,25 TL, Tam kartlarda ise her transferli biniş için 1 TL ücret alınacaktır. Ankaray Metro kullanımından sonra 1 saat (60 dakika) içerisinde Teleferik Aktarma ise 0 TL'dir.

 

Raylı Sistem hatları, İstasyonları Depreme dayanıklı mı?

Ankara deprem açısından kritik bir bölgede bulunmamakla beraber en emniyetli tarafta kalınacak şekilde projelendirilmiş ve yapılmıştır.

 

Elektriklerin kesilmesi halinde işletme durur mu?

Hayır. Diğer besleme hattı devreye girer.

 

Kızılay Ortak İstasyonunda Ankaray-Metro geçişinde ücret ödenmekte midir?

Hayır.

 

Bundan sonra düşünülen Raylı Sistem Projesi var mı?

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Kızılay-Havaalanı metro çalışması için ihale öncesi fizibilite çalışmaları devam etmektedir

 

Ankaray ve Metroda Güvenlik nasıl sağlanıyor? Acil müdahale için neler yapılıyor?

Güvenlik için Metro İşletmesinde 650, Ankaray İşletmesinde 145  Özel Güvenlik personeli görev yapmaktadır. Tüm Sistem Kameralarla devamlı gözetim altındadır. Olası acil durumlar için Emniyet, Sağlık, İtfaiye ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Güvenlik elemanları ilk müdahaleyi yaparak ilgili kuruluşu çağırmaktadır.

 

Ankaray ve Metro 1 nasıl finanse edildi? Ne kadar ödeme yapıldı? Sistem zararda mı yoksa karda mı?

Hazine Garantili kredilerle finanse edilmiştir. Metro yatırım tutarı 660 milyon ABD Dolarıdır. Ankaray yatırım tutarı 518.2 milyon DM+30.4 milyon DM ek kredi ile Toplam 548.6 milyon DM dır. Ödemelerin tamamı yapılmıştır. (Firmalara) Sistem kar etmektedir, Raylı Sistemlerin kendini amorti etmesi çok zordur veya çok zaman almaktadır.

 

Metro 1 ne zaman açıldı?

28 Aralık 1997de hizmete girmiştir.

 

Ankaray ne zaman açıldı?

30 Ağustos 1996 da hizmete girmiştir.

 

Metro 2 ne zaman açıldı?

13 Mart 2014 de hizmete girmiştir.

 

Metro 3 ne zaman açıldı?

12 Şubat 2014 de hizmete girmiştir.

 

Metro 4 ne zaman açıldı?

05 Ocak 2017 de hizmete girmiştir.

 

EGO OTOBÜSLERİ

Hareket saatine uymayan hareket görevlileri hakkında nasıl şikayette bulunabiliriz ?
Hareket noktası ve duraklarda yazılı olarak asılan hareket saatlerine mutlaka uyması gerekmektedir. Uymayan görevliler hakkında dilekçe ile şikayette bulunulduğu taktirde ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır. Zorunlu haller dışında, hareket saatlerine uymayan görevliler toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda cezalandırılırlar.


Özel Halk Otobüslerinden kimler ücretsiz yararlanabilir ?
Aşağıda belirtilen kişiler ücretsiz olarak özel halk otobüslerinden yararlanabilirler:

1. T.C. Emekli Sandığı Gn. Md.lüğü tarafından verilen Gazi, Şehit Yakını
ve Vazife Malulü ( Kart sol alt köşesinde çapraz SERBEST ibareli yazan )
kart sahipleri
2. İstiklal Madalyası sahipleri
3. Belediye Zabıta Memurları
4. EGO Sayım, Anket ve Kontrol Görevlileri
5. TUİK Görevlileri
6. PTT Dağıtıcıları
7. 6 yaş altındaki çocuklar

 

Şikayetleri hangi telefonlara bildirelim ?
Şikayetlerinizi aşağıdaki telefon, faks ve e-mail adresimize bildirebilirsiniz.

Mavi Masa : 153
Belge Geçer ( Faks ) : (312) 507 15 52

 

Yeni hat , güzergah değişiklik isteği vb. istekler için nereye başvurmak gerekir ?
Bu tür istekler için EGO Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile müracaat etmek gerekir.

Durak yerinin değiştirilmesi için ne gibi bir prosedür takip etmek gerekir ?
Konuyu açıklayan bir dilekçe ile EGO Genel Müdürlüğüne müracaat etmek ya da 384 03 60 /305 - 310 , 384 01 53 fax numaralarına dilekçeyi fax la göndermek gerekir. Yapılan incelemede uygun bulunduğunda gereği yapılır. Sonuçtan (olumlu, olumsuz) yazılı olarak ilgiliye cevap verilir.

 

Karşılaştığımız olumsuz durumları nereye ve nasıl bildirmemiz gerekir ?
İstenmedik olayların meydana geldiği hattın adını, tarihini, saatini,aracın EGO kod numarasını veya otobüsün plakasını (özel işleticilere ait tüm otobüsler dahil) olay anlatılarak EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanlığı Emniyet Mah.Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle / Ankara adresine dilekçe veya fax ile bildirebilirsiniz.
Fax: (312) 507 12 31

ESENBOĞA HAVA ALANINA ULAŞIM

Ankara Esenboğa Havaalanına ulaşım; 442 hat numaralı Belko Otobüsleri ve taksi ile sağlanabilmektedir.

 

1. BELKO Otobüsleriyle Ulaşım

Kalkış Yeri / Varış Yeri (Ring): BALIKHİSAR MH.ESENBOĞA HAVAALANI İÇ-DIŞ HATLAR GELİŞ AKYURT/ANKARA


2. Taksiyle ulaşım
İç ve Dış hat gelen ve giden yolcu katlarında ayrılmış taksi alanlarında 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir.

 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 • 1929 Maltepe Havagazı Fabrikası bir Alman firması tarafından Toros Sokak`ta kuruldu.

 • 1935 yılında Ankara Belediyesi Otobüs İdaresi kurularak, Sovyetler Birliği’nden 100 adet otobüsün ithal edilmesiyle toplutaşımacılık hizmeti başlatılmıştır.

 • 1944 yılında Otobüs İdaresi Katma Bütçeli hale getirilerek "Ankara Otobüs İşletmesi" adını almış, ancak işletme gelişme olanağı bulamamıştır.

 • 01 Ocak 1950 tarihinden itibaren Belediye Otobüs İşletmesi, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi ( EGO ) adını almış ve yönetim esnekliği kazanmıştır.

 • 1968 Güvercinlik Havagazı Üretim Fabrikası kuruldu.

 • 1973 Güvercinlik Havagazı Fabrikası üretime başladı.

 • 1982 yılında kamu servis araçlarının hızla artan sayılarının yanı sıra bu dönemin en önemli gelişmesi Özel Halk Otobüsleri’nin kentiçi yolcu taşımacılığına katılmasıdır.

 • 1984’lü yıllarda özellikle Macaristan’dan satın alınan Ikarus marka körüklü otobüsler servise verilmiş,böylece kentiçi yolcu taşımacılığında büyük bir rahatlama sağlanmıştır.Yine bu dönemde otobüslerde Biletçi uygulaması kaldırılarak Tek Tip Ücret ve Kumbara uygulaması başlatılmıştır.

 • Ekim 1988 de Doğalgazın Ankara ya gelişi.

 • 1992 yılında eksoz dumanlarından oluşan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla ODTÜ’lü bilim adamlarınca otobüslerde yapılan değişiklerle 30 adet doğalgazla çalışan otobüs hizmete girmiştir.

 • 08 Ağustos 1992 de (A1) AŞTİ-Dikimevi Ankaray hattının (8,7 Km.) yapımına başlanmıştır.
  ( AŞTİ – Emek – Bahçelievler - Beşevler – Tandoğan – Maltepe – Demirtepe – Kızılay – Kolej – Kurtuluş – Dikimevi ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 29 Mart 1993 tarihinde (M1) Kızılay-Batıkent Metro hattının (14,5 Km.)yapımına başlanmıştır.
  ( Batıkent – Ostim – Macunköy – Hastane – Demetevler – Yenimahalle – İvedik – Akköprü - Atatürk Kültür Merkezi – Ulus – Sıhhiye – Kızılay ; Hizmet : 12 İstasyon)

 • 1995 yılında Çift Katlı Otobüsler ulaşım hizmetine sokularak şehir içi toplu taşımacılığına yeni bir boyut getirildi.

 • 30 Ağustos 1996 tarihinde (A1) AŞTİ-Dikimevi Ankaray hattı (8,7 Km.) işletmeye açılmıştır.
  ( AŞTİ – Emek – Bahçelievler - Beşevler – Tandoğan – Maltepe – Demirtepe – Kızılay – Kolej – Kurtuluş – Dikimevi ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 08.08.1997 tarihinde Toplu Taşımacılıkta ilk Otomatik Ücret Toplama Sistemi hizmete girdi.

 • 28 Aralık 1997 tarihinde (M1) Kızılay-Batıkent Metro hattı (14,5 Km.) işletmeye açılmıştır.
  ( Batıkent – Ostim – Macunköy – Hastane – Demetevler – Yenimahalle – İvedik – Akköprü - Atatürk Kültür Merkezi – Ulus – Sıhhiye – Kızılay ; Hizmet : 12 İstasyon)

 • 1999 yılında Toplu Taşım Otobüslerinde ilk defa Dijital Flama kullanımı başlatıldı.

 • 06 Ocak 2001 tarihinde Ankaray, Metro ve Otobüs Ücret Toplama Sistemleri entegre edilerek tüm toplu taşıma türlerimizde Tek Tip Ücret Toplama Belgesi kullanılmaya başlanmış ve Ücretsiz Transferli Yolculuklar bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

 • 19 Şubat 2001 tarihinde (M3) Batıkent-Sincan-Törekent Metro hattının(15,3 Km.) bina ve inşaat yapım çalışmalarına başlanmıştır.

  (OSB - Törekent - GOP - Fatih - Devlet Mah. - Eryaman3 - Eryaman1-2 - İstanbul Yolu - Botanik - Mesa - Batı Merkezi ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 27 Eylül 2002 tarihinde (M2) Kızılay - Çayyolu-2 Metro hattının (16,5 Km.) bina ve inşaat yapım çalışmalarına başlanmıştır.
  ( Necatibey - Milli Kütüphane - Söğütözü - MTA - ODTÜ - Bilkent - Köy Hizmetleri - Beytepe - Ümitköy - Çayyolu1 - Çayyolu2 ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 15 Temmuz 2003 tarihinde (M4) Tandoğan-Keçiören Metro Hattının (9,2 Km.) bina ve inşaat yapım çalışmalarına başlanmıştır.

  ( Tandoğan - EGO - AKM - ASKİ - Dışkapı - Meteoroloji - Belediye - Mecidiye - Kuyubaşı - Dutluk - Gazino ; Hizmet : 11 İstasyon )

 • 2006 yılında toplu taşıma araç şoförleri Psiko-Teknik teste tabi tutulmaya başlandı.

 • 02.01.2006 tarihinde Kazan İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 2007 yılında Yenikent`e ulaşım hizmetleri verilmeye başlandı.

 • 14.04.2007 tarihinden itibaren Temelli'ye ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 01 Eylül 2007 Doğalgaz Dağıtım ve İşletme faaliyetleri Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü`ne devredildi.

 • 15.03.2008 tarihinde Esenboğa-Aşti arası ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 16.07.2008 tarihinden itibaren Çubuk İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 16.07.2008 tarihinden itibaren Elmadağ İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 16.08.2008 tarihinden itibaren Yeşildere'ye ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 29.10.2008 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.

 • 28.11.2008 tarihinden itibaren Akyurt İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 19.03.2009 tarihinden itibaren Selametli'ye ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 19.03.2009 tarihinden itibaren Bezirhane'ye ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 01.01.2010 Transfer süresi 75 dakikaya uzatıldı.

 • 12.01.2010 tarihinden itibaren Temelli'ye ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 27.05.2010 tarihinden itibaren Kalecik İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 31.05.2011 tarihinden itibaren Ayaş İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 31.05.2011 tarihinden itibaren Bala İlçesine ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.

 • 06.06.2012 tarihinden itibaren EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinin takip edilmesi amacıyla otobüslere GPS takılmaya başlandı.