RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 11 27 / 507 10 51

 Faks

 (0312) 507 13 01

 E-posta

 raylisistem@ego.gov.tr

 

 

 

MİSYONU
Kent içi Raylı Sistem hizmetlerinin akılcı bir düzene kavuşturulabilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli önlemler geliştirmek ve Raylı Sistem işletmeciliğini gerçekleştirerek en verimli bir şekilde yürütmek.

 

VİZYONU
Şeffaf, güvenilir, ihtiyaç ve kaynakların doğru kullanıldığı, bilimsel ve teknolojik uygulamaların politik olarak benimsendiği bir birim olmak.

 

DEĞERLERİ

 • Sürat ve güvenlik
 • Çalışkanlık
 • Nazik davranış
 • Hizmet severlik
 • Sorumluluk duygusu
 • Saygı ve hoşgörü
 • İşe bağlılık

 

 

İLKELERİ

EGO Genel Müdürlüğünün ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ve ISO 14001: 2004 Yönetim Sistemlerindeki Kalite Politikaları ilkemizdir.  

     

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • “KALİTE” yi vazgeçilmez bir esas olarak kabul etmek,
 • Çevre ve insanımıza saygılı olmak,
 • Müşterilerimizin memnuniyetini azami derecede sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kaliteli hizmet sunmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst düzeyde önemseyerek, başarılarımızı devam ettirmek,
 • Çalışan tüm personelimizin eğitim ve bilgisini en üst düzeyde sağlamak,
 • İstenilen hizmeti zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak ve sonuçlandırmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile buna bağlı tüm standart gereksinimleri sağlamak,
 • Çalışma esnasında kural, kanun ve yasal düzenlemelere uyarak hizmetin sürekliliğini sağlamak,

 

YETKİ, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPI

Bakanlar Kurulunun 30.12.1999 ve 99/13884 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup söz konusu karar ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı kadrosu iptal edilmiş yerine Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı olmak üzere iki ayrı başkanlık oluşturulmuştur. Birimimiz EGO İdare Encümenin 29.02.2000 tarih ve 2000/125 kararı ile birimiz Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı olarak görevini sürdürmektedir.

 

Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı: EGO İdare Encümeni’nin 25.06.2013 tarih ve 2013/93 sayılı kararı ile kabul edilen, Belediye Meclisi’nin 16.08.2013 tarih ve 1585 sayılı kararı ile onaylanan kuruluş görev ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliğin 21. Maddesinde Başkanlığın temel görevleri belirlenmiştir.

 

Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı; raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemleriyle ilgili her türlü yapım işleri, mal ve hizmet alımları ile danışmanlık hizmet alımlarını gerçekleştirmek, kent içi raylı ve kablolu toplu ulaşım hizmetlerinin akılcı bir düzene kavuşturulabilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli önlemler geliştirmek, raylı ve kablolu sistem işletmeciliğini gerçekleştirerek en verimli şekilde sunmak üzere faaliyetini yürütmekte ve bu doğrultuda Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Norm Kadro uygulamasına bağlı olarak; Proje Şube Müdürlüğü, Yapım Şube Müdürlüğü, İşletme Şube Müdürlüğü, Finans ve Satınalma Şube Müdürlüğü ile Ar-Ge Şube Müdürlüğünden oluşan beş şube müdürlüğü ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlükleri

a) Raylı Sistem Proje Şube Müdürlüğü
b) Raylı Sistem Yapım Şube Müdürlüğü
c) Raylı Sistem İşletme Şube Müdürlüğü
d) Finans ve Satınalma Şube Müdürlüğü    
e) Arge Şube Müdürlüğü    

 

 

ANKARA RAYLI SİSTEMLER VE TELEFERİK HARİTASI

Haritayı farenizin (mouse) scroll tuşu ile yakınlaştırabilirsiniz.

 

Haritayı daha büyük görüntülemek için tıklayınız

 

 

geri