ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 83 02 - 306 83 03

 Faks

 

 

Misyonumuz

Modern şehir hayatının ihtiyaç duyduğu toplu taşıma gereksinimini, yüksek teknoloji çözümlerini kullanarak başkentin toplu taşıma konusundaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak.

Vizyonumuz

Yolcu memnuniyetine odaklı çevre ve insan sağlığını gözeterek, kentimizin toplu taşıma sistemini, toplu taşıma problemlerini çözümlemede lider konumuna getirmek; gelişen teknolojik imkânları kullanarak Ankara halkına kaliteli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektir.

Ankara halkının ortak çıkarlarını ve kamu yararını gözeten, Ankara’da akıllı ulaşım sistemleri ile ( akıllı durak, araç içi bilgilendirme ekranı, araç içi güvenlik kameraları, elektronik ücret toplama sistemi, ulaşım bilgi sistemi) planlı bir şekilde toplu taşımayı etkinleştirmek; rahat, güvenli ve ekonomik ulaşım modellerinin yanı sıra bu amacı destekleyecek biçimde caydırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde; toplu taşıma hizmetinin (toplu taşıma araçları, raylı ve kablolu sistemler, mikro mobilite araçları v.b.) planlı, etkin, verimli ve uyum içinde yapılmasını sağlayacak şekilde, hizmet performansının artırılmasına yönelik, elektronik ücret toplama, akıllı durak sistemi, akıllı kart ve araç içi bilgilendirme, güzergâh, araç takip ve kamera sistemlerinin işletilmesini yapmak veya yaptırmak,
  • Elektronik ücret toplama sisteminin tam, eksiksiz ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak, denetlemek ve sistemden alınan raporların kontrolünü yapmak,
  • UKOME kararlarıyla belirlenen; hat ve güzergâh, ücret ve transfer süresinin elektronik ücret toplama sistemine işlenerek, toplu taşıma hizmetlerinde entegrasyon ve tam otomasyonun sağlanmasını denetlemek,
  • Ücret toplama sisteminde kullanılan akıllı kartların (tam, indirimli, serbest, engelli,) üretilmesini kontrol etmek ve sistemde kullanılmasını sağlamak,
  • Toplu taşıma hizmeti karşılığı elde edilen gelirlerin, EÜTS kapsamında kontrollerinin yapılarak, banka hesaplarına doğru yansıtılmasını kontrol etmek,
  • İlgili sözleşme, protokol ve UKOME kararları doğrultusunda; ücret toplama sistemi kapsamında toplu taşıma hizmeti veren, yüklenici ve diğer paydaşlara yapılması gereken ödemelere ilişkin mutabakat raporlarını hazırlamak,
  • Kuruluşumuzun kurumsal kapasitesinin gelişimini sağlayacak teknik, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki uluslararası hibe ve fon kaynaklı projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve eşgüdümlü olarak yürütülmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili birime devretmek veya sonlandırmak,
  • Kuruluşumuzun yurt dışında ve yurt içinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş, üniversite, STK ve destek kuruluşları ile her türlü yazışma, temas ve iş birliği konularında hazırlıklar yaparak bu temasların gerektiğinde ilgili kamu ve kamu kuruluşlarından gerekli izinler alınarak yapılmasını sağlamak,

 

İdari Yapı

Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı beş ayrı Müdürlükten oluşmaktadır.
1. Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü
2. Donanım ve Onarım Şube Müdürlüğü
3. İdari İşler ve Satın Alma Şube Müdürlüğü
4. Finansal İşler Şube Müdürlüğü
5. Projeler Şube Müdürlüğü
 

 

 

 

geri