TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

  Teftiş Kurulu Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 11 49

 Faks

 (0312) 507 11 97

 E-posta

 teftiskurulu@ego.gov.tr

 

VİZYONU: Etkin ve verimli işleyiş için rehberlik yapan Başkanlık olmak.

 

MİSYONU: Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftişini yapmak; Genel Müdürlüğün amaçlarını gerçekleştirmek ve mevzuata uygun çalışmasını sağlamak amacı ile inceleme ve araştırmalarda bulunmak.

 

DEĞERLERİ: 

 • Kalite ve Sürekli Gelişim
 • Model Olma
 • Yasalara Bağlılık
 • Objektiflik
 • Takım Çalışması
   

İLKELERİ: 

 • Başkanlığımız kişisel kaliteye önem verir ve kendini sürekli geliştirir. 
 • Başkanlığımız çalışmalarını model olacak şekilde yürütür.
 • Çalışanlarımız meslek ilkelerine ve mevzuata bağlıdır. 
 • Objektif hareket edilir ve hakkaniyetli davranılır.
 • Çalışanlarımız takım ruhu ile hareket eder.
 • Özel hallerde bilgi ve belgelerin gizliliği önemlidir.
   

ÇALIŞMALARI: 

 • Yürütülen inceleme ve soruşturmalar ile teftiş ve denetimlerde Kuruluş personeline rehberlik esas alınmaktadır. 
 • Teftiş ve denetimlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlar.
 • Personelin kişisel kalitesini artırmak üzere teftiş faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs ve eğitim programlarına katılması teşvik edilir

 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya Onayı üzerine; Genel Müdürlük teşkilatı ile Genel Müdürlüğe bağlı kuruluş ve ortaklıkların her türlü faaliyetleri ile ilgili teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacı ile gerekli önerileri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 

 

geri