ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

  Özel Kalem Müdürlüğü

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 84 22 - 306 84 23

 Faks

 (0312) 306 84 24

 

VİZYONU: Hizmetlerimizin yürütülmesinde koordinasyonu üst seviyede sağlayarak, iş ve işlemleri kolaylaştıran ve hızlandıran bir birim olmak.

 

MİSYONU: Ankara halkına daha iyi hizmet verebilmek için, Genel Müdür ile diğer danışma ve uygulama birimleri arasındaki koordinasyonu en iyi şekilde sağlayarak kaynakları ekonomik, verimli ve etkin kullanmak, verilen bilgilerin güvenirliği ve zamanında hazırlanmasını temin etmek, sistematik ve disiplinli bir çalışmayla hizmetleri en iyi şekilde yürütmek.

 

DEĞERLERİ:

 • Güvenirlik
 • Tarafsızlık
 • Kurumsal Sır
 • Süreklilik
 • Yetkinlik
 • Kaliteli Hizmet

 

İLKELERİ: 

 • Personel ve birimler arası ilişkilerde güvenirlik esastır.
 • Hizmetlerin sunumunda tarafsızlık esas alınır.
 • “Kurumsal Sır” önemlidir.
 • Personel seçiminde yeterlik aranır.
 • Kaliteli ve etkin hizmet esas alınır.
 • Kesintisiz hizmet sunumu gerçekleştirilir.

 

ÇALIŞMALARI: 
Genel Müdür ile birimlerimiz ve üçüncü şahıslar arasındaki ilişkileri en iyi şekilde düzenleyip, protokol işlerini ve koordineyi en yüksek seviyede yürütüp, işlerin daha hızlı, güvenilir ve uyumlu akışı sağlar.

 

GÖREVLERİ: 

1) Genel Müdür ile EGO birimleri ve üçüncü kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemek. 

2) Genel Müdürlüğün protokol ve sekreterlik işlerini yürütmek.

3) Genel Müdürün vereceği talimata göre, resmi ve özel kutlama, teşekkür, başsağlığı vb. konulardaki iş ve işlemleri yapmak.

4) Genel Müdür tarafından çeşitli birimlere gönderilen yazıların yerine ulaşmasını    sağlamak.

5) Genel Müdür tarafından istenilen bilgi ve belgeleri derleyip sunmak.

6) Genel Müdürün dosya kayıt ve yazı işlerini yürütmek.

 

geri