SERBEST VE İNDİRİMLİ KART SAHİPLERİNİN SEYAHAT HAKKINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Vatandaşlarımız,

Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce verilmekte olan şehir içi toplu taşımacılık hizmetinde artan işletme maliyetleri nedeniyle 2023 Eylül ayı itibarıyla zararımız 3 Milyar TL’ye yaklaşmıştır.

Bu olumsuz duruma rağmen Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerek Kuruluşumuza gerekse özel taşımacılık yapan araç işleticilerine düzenli olarak destek ödemelerinde bulunularak maliyet dikkate alınmaksızın hemşehrilerimizin daha ekonomik bir şekilde ulaşım hizmetinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

2020 yılına kadar özel toplu taşımacılık yapan araç işleticilerine hiçbir şekilde destek ödemesi yapılmamıştır. Bu dönemde yolcularımızın ekonomik ücret tarifeleri ile ulaşımlarını sağlayabilmeleri için araç işleticilerine 192.702.508 TL gelir desteği ödemesinde bulunulmuştur.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali durumu analiz edilmeden Belediye Meclisindeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel araç işleticilerine gelir desteği ödenmesi yönünde karar alınmıştır. Gelir azaltıcı/gider artırıcı nitelikte olan ve bütçe denkliğini bozan bu kararın veto edilmesi nedeniyle Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) işleticileri 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren serbest ve indirimli seyahat hakkı bulunan yolcuları taşımayacaklarını beyan etmişlerdir.    

4736 sayılı Kanun ve “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” gereğince şehir içi toplu taşımacılık hizmetinden ücretsiz ve indirimli faydalanma hakkı bulunan vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmalarına engel olan ÖHO ve ÖTA araçlarının Başkent 153 iletişim merkezine iletilmesi halinde ilgili kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği cezai müeyyide uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 21.09.2023
Okunma Sayısı: 14390