EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI ALINMADAN ANKARAKART SATIŞ BEDELİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Sayı:2023/3

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI ALINMADAN ANKARAKART SATIŞ BEDELİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Toplu taşıma araçlarının elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firması, EGO Genel Müdürlüğümüzün onayını almadan ANKARAKART satış bedelini 18 TL’den, 40 TL’ye yükseltmiştir.

E-Kent Firması bu yıl içerisinde, sözleşmenin ilgili maddesini ve yıllık ÜFE artış oranını gerekçe göstererek ANKARAKART satış bedelinin artırılmasını EGO Genel Müdürlüğü’nden talep etmiştir. Yapılan değerlendirmede, hem geride kalan yedi yıllık süreçte yapılan zam oranları hem de talep edilen zam oranının dengesizliği dikkate alınarak, artış talepleri kabul edilmemiştir.

Firma, EGO Genel Müdürlüğü ile 20 Mart 2013 tarihinde yaptığı “Elektronik Ücret Toplama, Araç İçi Yolcu Bilgilendirme, Kamera ve Akıllı Durak Sistemi” sözleşmesinin 27. maddesinde belirtilen; “Yüklenici sistemde kullanılan kartları sağlayacaktır. Yüklenici, sistemde kullanılan akıllı kartları 5 (beş) TL bedel üzerinden yolculara satacak ve kart geliri yüklenicinin olacaktır (Sistemin işletmeye alındığı tarihi müteakip 1 (bir) takvim yılı sonrasında geçmiş yılın yıllık ÜFE ortalaması alınarak yeni yıl için kart bedeli belirlenecektir).” hükmü gereğince artış yapmıştır.

Sözleşme gereğince Firma tarafından ANKARAKART satış bedeline yapılan bu artışa, Kuruluşumuzca herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir.

E-Kent Firmasının sözleşmenin başlangıcından itibaren yapmış olduğu ANKARAKART zam tablosu, aşağıda yer almaktadır.

EGO Genel Müdürlüğü olarak E-Kent firmasınca ANKARAKART satış bedeline yapılan zam kararına onay vermediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruyoruz.

Yayın Tarihi: 13.01.2023
Okunma Sayısı: 10725