EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI TEMMUZ SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI TEMMUZ SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO Genel Müdürlüğü 2022 yılı Temmuz sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılı Temmuz sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1. EGO Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçesinde (ek bütçe dahil), 1 milyar 750 milyon TL ABB yardımı olmak üzere 3 milyar 960 milyon TL gelir; 5 milyar 50 milyon TL gider tahmin edilmiş, 1 milyar 90 milyon TL borçlanma öngörülmüştür.

2. 2022 yılı Temmuz ayında 250,2 milyon gelir, 303,5 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 53,3 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ay Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğü, yolcu taşımalarından (Otobüs, Metro ve ANKARAY) sadece 97,5 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 148,1 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini dahi karşılamamaktadır.

Temmuz ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 143,3 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

3. 2022 Temmuz ayı sonu itibarıyla yapılan yedi aylık toplu değerlendirmeye göre:

  • Toplu taşımadan 596,7 milyon TL gelir sağlanırken, toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 798,2 milyon TL ödemede bulunulduğu;

  • EGO bütçesindeki yedi ay içindeki gelir-gider farkının (açığının) -461,7 milyon TL’ye, ABB desteklerinin 1 milyar 27 milyon TL’ye ulaştığı, 

  • EGO’ya yapılmış desteklerin toplam ulaştırma gelirlerinin iki katına yaklaştığı (%172) ve bütçede öngörülmüş destek tutarının yarıdan fazlasının yedi ay içinde kullanılmış olduğu; 

anlaşılmıştır.

Bu durum ekte yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

EK: 2022 yılı Temmuz sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Yayın Tarihi: 12.08.2022
Okunma Sayısı: 3813