EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI MART SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI MART SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

 

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışı benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılı Mart sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

 

1.  2022 yılı EGO bütçesinde 850 milyon ABB yardımıyla birlikte 2,160 milyar TL gelir; 2,750 milyar TL gider tahmin edilmiş, 590 milyon TL borçlanma öngörülmüştür.

 

2.  2022 yılı Mart ayında 280,2 milyon gelir, 293, 9 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 13,7 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ay Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 85,5 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 97,2 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini dahi karşılamamaktadır.

Mart ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 172 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

 

3. 2022 Mart ayı sonu itibarıyla yapılan üç aylık toplu değerlendirmeye göre:

  • Toplu taşımadan 210,5 milyon TL gelir sağlanırken toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 257 milyon TL ödemede bulunulduğu;

  • EGO işletmesinin zarar ettiği;
  • EGO bütçesindeki üç ay içindeki gelir-gider farkının (açığının) -127,3 milyon TL’ye, ABB desteklerinin 394,5 milyon TL’ye ulaştığı, 
  • EGO’ya yapılmış desteklerin toplam ulaştırma gelirlerinin iki katına yaklaştığı (%187) ve bütçede öngörülmüş destek tutarının neredeyse yarısının üç ay içinde kullanılmış olduğu;

    anlaşılmıştır.

 

Bu durum aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

EGO 2022 Yılı Gelir/Gider Bütçeleri Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi (Milyon TL)

 

Görüntülemek İçin Tıklayınız.

 

Not: Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

Belediye yardımları EGO’nun diğer gelirleri arasında yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 12.04.2022
Okunma Sayısı: 7327