MAXIMO EĞİTİMİ

OTOBÜS BAKIM ONARIM YÖNETİM SİSTEMİ, DEMİRBAŞ, STOK, SATIN ALMA SÜREÇLERİ İLE DEPO YÖNETİMİ SİSTEMİ VE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI OLAN MAXIMO EĞİTİMİ KURULUŞUMUZ ÇALIŞANLARINA 04.10.2001-07.10.2011 TARİHLERİ ARASINDA VERİLMİŞTİR.
 
Kuruluşumuz Otobüs İşletmesi Merkez Atölye ve Bölgelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “Otobüs Bakım Onarım Yönetim Sistemi, Demirbaş, Stok, Satın Alma Süreçleri İle Depo Yönetimi Sistemi Ve Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı ” iş emirlerinin oluşturulabileceği, stok seviyelerinin izlenebileceği, ekipman, satın alma, bakım onarım ve malzeme hareketlerinin maliyetleriyle takibinin yapılabileceği, iş emniyeti, iş emri, iş planları, arızi, planlı bakımlar ile maliyetlerinin takibi, eleman ve ekip yönetimi, iş emri-ekipman-malzeme maliyetlerinin ilişkilendirilebileceği, tüm bu işlemler ile ilgili grafik, analitik, liste raporlarının alınabileceği, tamamının bir arada yürütülebileceği nitelikteki yazılımın Kuruluşumuza kazandırılarak, araçların verimli çalışmasının yöntemlerini belirlemek suretiyle halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve yönetimsel fayda sağlamak amaçlanmaktadır.
 
Program kapsamında;Otobüs Bakım Onarım Yönetim Sistemi, Demirbaş, Stok, Satın Alma Süreçleri İle Depo Yönetimi Sistemi Ve Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı en az aşağıdakileri içerecektir:
 

 • Ekipman-alt ekipman ilişkileri
 • Arıza tarihçesi
 • Taşıma tarihçesi
 • Maliyet bilgileri
 • Yedek parça ilişkileri
 • Arıza kodları
 • İş emniyeti ile ilgili gereksinimler
 • İş emri kayıtları
 • Arıza kayıtları
 • Bakım kayıtları (Planlı bakımlar, kestirimci bakımlar..)
 • Bakım planları
 • İş planları
 • İş emri yönetimi ile ilgili süreçlerin yönetimi
 • İş emri maliyetleri
 • Eleman ve ekip kayıtları
 • Eleman planlama
 • Teknik malzemelerle ilgili stok hareketlerinin iş emri, lokasyon, ekipman bazında takip edilebilmesi, iş emrine çıkılan malzemelerle iş emri-ekipman-malzeme maliyeti ilişkilerinin kurulması
 • Malzeme maliyetlerinin ölçülmesi
 • Stok seviyelerinin izlenmesi
 • En uygun stok bulunurluğunu saptayacak stok yönetimi uygulamasının sağlanması
 • İstatistiki stok kontrol kuralları ile yada manu”el olarak Satın alma isteklerinin oluşturulması ve izlenmesi
 • Elle veya elektronik ortamda Teklif toplama
 • Satın alma isteği üzerinden Satın alma emirleri oluşturulması ve takibi
 • Satınalma kabulleri ve Fatura-Sipariş  eşleştirmesi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Anahtar Performans Göstergesi Raporları
 • Grafik raporlar, Analitik raporlar, liste raporları
 • Raporların excel, pdf, text formatında istenen dağıtım listesine otomatik olarak iletilmesi
 • Operasyonun izlenebilirliği
 • Operasyonun Kontrol edilebilmesi
 • Performansın ölçülebilmesi
 • SGB NET sisteminde yer alan Taşınır Mal Yönetimi ile entegrasyon sağlanması
 • Maliyet ve Fayda ölçümleri için Yakıt (CNG,Motorin) ve Ücret Toplama Sistemi ile entegrasyon sağlanması
 • Gerekli eğitimlerin alınmasının sağlanması
 • Kullanıcı kılavuz dökümanlarının sağlanması
   

İstatistikler