EGO Personeline Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

MCA Firması tarafından 8 Kasım 2010 – 12 Ocak 2011 tarihleri arasında 4000 personelimize kişisel gelişim eğitmenleri verilmiştir. Eğitimler firma eğitmenleri Sultan ERKOÇ, Özge KURŞUNLU ve Yaşar ATEŞSOY tarafından verilmiştir. Eğitime Kurumumuz çalışanlarından; Halkla İlişkiler Personeli, Veznedarlar, Güvenlik Görevlileri, Hareket Memurları ve Şoförler katılmışlardır.
 
 
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

AMAÇ

Doğru iletişim kurabilmek, kendini doğru ifade edebilmek; gerek iş dünyasında gerekse sosyal hayatta olumlu etki yaratabilmek günümüzün en vazgeçilmez unsurudur.

Hizmet grubunda çalışan insanların, hem birbirleriyle olan hem de vatandaş ile olan iletişimlerini etkin kılmak, zor durumları aşma ve itiraz yönetimi becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Amacımız, İkna kabiliyetini güçlendirip Türk insan yapısına uygun bir iletişim yetkinliği kazandırmaktır.

Bu eğitim kapsamında hedefimiz; toplum ve kurumların ortak paydası olan insanın doğal yapısı, çeşitliliği, yaklaşımları ve bu yaklaşımlardan doğan sonuçlar ve işbirliği sistemini belirleyerek Halk ile çalışanlar arasındaki iletişimi olumlu yönde değiştirebilmektir.

Vatandaşa hizmetimizi sunarken Belediyemizin ve EGO Genel Müdürlüğümüzün " İmaj ve İtibar Elçileri " olan Otobüs Şoförlerimiz, Güvenlik Görevlilerimiz, Halkla İlişkiler Görevlilerimiz ve Gişe Görevlilerimizin İletişim Becerileri konusunda daha donanımlı ve yetkin olmaları için verilen eğitimlerden sadece birisi olan bu eğitim sonrasında; vatandaş ile çalışanlarımız arasındaki diyalogun gün geçtikçe daha iyiye gideceğine inanıyoruz. EGO Genel Müdürlüğü olarak kentte bu anlamda huzurun sağlanması ve sıkıntıların en aza indirilmesi için çalışanlarımızın gelişimine ve eğitimine yatırım yapıyoruz.

Hizmette mükemmelliği ancak çalışanlarımızın hizmet kalitesi anlayışı ve uygulaması ile başarabiliriz. Bunun içinde çalışanımıza eğitim yoluyla yatırımlar yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz, bu eğitimimizde de bunlardan sadece birisidir.

İÇERİK

Mükemmel İletişimin Temel Kuralları,

  • "İletişim Dokunmaktır.." Dokunmak vardır "Tokat Atarcasına" Dokunmak vardır "Okşarcasına"..

Kendini İfade Edebilme,
İletişimin Anlam Köprüsü,

  • Sözcükleri Özenle Seçmek,
  • Söyleyiş-Ses Tonumuz,
  • Beden Dilimiz,

İletişim Engellerinin Psikolojik Nedenleri ve Pratik Çözüm Yolları
Huzurlu Sosyal İlişkiler Kurmanın Kilometre Taşları,
Zor İnsan Kimdir ? Zor İnsanlara Karşı Verilecek Doğru Tepki Ne Olmalıdır ?
İtirazları / Şikayetleri Karşılama ve Etkili Çözüm Yolları Bulma Becerisini Kazanmak İçin Öneriler,
"Her İtiraz aslında bir İKNA FIRSATI dır." Ama Nasıl ?

  • İkna Etme ve İkna Yönetimi Teknikleri,
  • İnsan İlişkilerinde Sihirli Sözcük "EMPATİ",


Soru Sorma Teknikleri,
Soruların Yanıtlanması, "4 S Çerçevesi" Tekniği
"Vatandaş-Halk Bizden Ne Bekliyor ? " Anketinin sonuçlan..
Aktif Dinleme Becerisi,

  • Etkili Dinlemeye Engel Olan Faktörler,


İnsan İlişkilerinde Unutulacak Sözler - Kullanılacak Sözler,
"Vatandaşa Davranış Anayasasının Maddeleri",


Unutmayalım ki;

"Her Çalışan Belediyenin, Halka Karşı Birer İmaj-İtibar Elçisidir !.." 

İstatistikler