GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İSMAİL ÖZDEMİR

  İsmail ÖZDEMİR

  Genel Müdür Yardımcısı
 

 ÖĞRENİM BİLGİLERİ
 • İlk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamlamıştır.
 • 1987 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.
 • Yabancı dili İngilizce’dir.

MESLEKİ BİLGİLERİ
• 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığında Kontrolör olarak göreve başladı.
• 9 yıllık Kontrolörlük görevinin ardından Mayıs 1998 tarihinde Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevini Kasım 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihten itibaren Başkontrolörlük görevine başladı.
• Mayıs 2005 tarihinde kısa adı KÖYDES olan Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi’nin koordinasyonunda görev aldı. 
• Kasım 2006 tarihinden itibaren KÖYDES projesinin koordinatörlüğünü üstlendi. Bu görevini sürdürürken kısa adı BELDES olan Belediyelerin Altyapısını Destekleme Projesinin kuruluş çalışmalarında görev aldı. 18.02.2008 tarihine kadar KÖYDES projesinde görevine devam etti.
• 18.02.2008 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanı olarak atandı.
• 09.09.2008 tarihinden itibaren ise EGO Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve 10 Mart 2011 tarihinde Milletvekili Aday Adayı olmak üzere görevinden ayrıldı. 
• Seçimlere müteakip İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığında Başkontrolörlük görevine geri döndü.
• 2012 Yılında bir yıl Kalkınma Ajanslarının Mali Yeterlilik denetiminde İçişleri Bakanlığı Temsilcisi olarak görev yaptı.
• Şubat 2015 tarihine kadar Belediyelerdeki inceleme, soruşturma ve denetim görevine devam etti.
• 07 Haziran 2015 seçimleri için aday adayı olmak üzere 9 Şubat 2015 tarihinde görevinden istifa etti.
• 07 Haziran 2015 seçimlerinde ISPARTA 3 üncü sıra Adayı oldu.
• Seçimlerden sonra İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığında Başkontrolörlük görevine geri döndü.
• 1 Kasım 2015 seçimleri aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.
• Seçimlerden sonra İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığında Başkontrolörlük görevine geri döndü.
• 23/11/2016 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
• Halen  EGO Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN KURS VE SEMİNERLER
• İçişleri Bakanlığınca yürütülen ve yerel yönetimleri ilgilendiren mevzuat (kanun ve yönetmelik) çalışmalarında görev almıştır.
• Gerek mesleki, gerekse göçer hayatın gelenek-görenek ve kültürü üzerine yayımlanmış birçok makalesi vardır.
• Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi`nce, Türkiye Belediyeler Birliğince ve diğer derneklerce düzenlenmiş seminer ve kurslarda yerel yönetimlerin mevzuatı - denetimi üzerine birçok ders vermiştir.

 

YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI
• Ankara Büyükşehir Belediyesince yayınlanmış Belediye Faaliyetlerini düzenleyen Temel Mevzuat ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlama, Performans Proğramı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol ve İç Denetime İlişkin yönetmelikler  adlarında iki adet derleme kitabı.

 

STK GÖREVLERİ
• Yörük-Türkmen Vakfı  Genel Başkan Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri Derneği kurucu üye ve yönetim kurulu üyeliği, EGO Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı, Isparta İli kalkındırma Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
• Halen Eylül 2002 tarihinden bu yana Isparta İli Kalkındırma Derneği Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Teşkilat Şeması

Yöneticilerimiz