BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Donanım ve Onarım Şube Müdürlüğü

Donanım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Donanım ve Onarım Şube Müdürlüğü, Kuruluşumuzda bulunan bilgisayarların bakım ve onarımını yapar, sorunsuz olarak çalışmalarını sağlar.
  • Bilgisayarlarda bozulan parçaları tespit eder, gerekiyorsa arızalı parçayı değiştirir, gerekli programları yükler ve birimlere özel programlar var ise o programları yükler.
  • Başkanlığımızın ihtiyacı olan malzemeleri temin ettirir ve Taşınır Mal Yönetmeliğine göre kayıtları tutar.

geri