SİGORTA HİZMET ALIMI

İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI SİGORTA HİZMET ALIMI
İHALENİN KISA TANIMI Kuruluş Varlıklarının (taşınır-taşınmaz) Muhtelif Risklere Karşı 2017 Yılı İçin İçin Sigortalanması Hizmet Alımı İşi
İHALE BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2016/371222
İHALE USULÜ Açık İhale usulü (19. madde)
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi: 15.548.928,19 TL.

İHALEYİ ALAN Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
SÖZLEŞME TUTARI 15.548.928,19 TL.
SÖZLEŞME TARİHİ 30.11.2016
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 31.12.2016
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:2 Yenimahalle/ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 0312 507 16 90
İDARE'NİN FAKSI 0312 507 12 87
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ guler.yesil@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:4 (İdare Encümen Salonu) Yenimahalle/ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 27.10.2016 15:30
YAKLAŞIK MALİYET 18.204.594,25 TL.
İŞİN SÜRESİ - 1 12 ay
İŞİN SÜRESİ - 2 366 Takvim Günü