ANKARAY İŞLETMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE EW S491901:9 (LR) SOL MAKAS, SAĞ DİL RAYI TAKIMI ALIMI İŞİ

İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI ANKARAY İŞLETMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE EW S491901:9 (LR) SOL MAKAS, SAĞ DİL RAYI TAKIMI ALIMI İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI ANKARAY İşletmesinde Kullanılmak Üzere EW S491901:9 (LR) Sol Makas, Sağ Dil Rayı Takımı Alımı İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Açık İhale Usulü (19. maddesi) ile ihale edilmiştir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İHALE BİRİMİ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2015/24005
İHALE USULÜ Açık İhale Usulü (19. madde)
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1- Kalebozan Dış Tic.ve Müm. A.Ş.    60.900,00 TL

İHALEYİ ALAN Kalebozan Dış Tic.ve Müm. A.Ş.
SÖZLEŞME TUTARI 60.900,00 TL
SÖZLEŞME TARİHİ 14.05.2015
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 15.05.2015
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat: 2 Yenimahalle/ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 0312 507 10 87
İDARE'NİN FAKSI 0312 507 13 30
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ ali.altuner@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER "Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat:4 (İdare Encümen Salonu) Yenimahalle/ANKARA"
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 09.04.2015 15:00
YAKLAŞIK MALİYET 69.137,07 TL
İŞİN SÜRESİ - 1 60 (Altmış) Takvim Günü
İŞİN SÜRESİ - 2