TRAFİK EMNİYET MALZEMESİ (DELİNATÖR, KONİ VE ÇAKAR BUTON) ALIM İŞİ

İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI TRAFİK EMNİYET MALZEMESİ (DELİNATÖR, KONİ VE ÇAKAR BUTON) ALIM İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yatay ve düşey işaretleme çalışmaları ile yol bakım ve onarımı çalışmaları sırasında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, araç ve yaya trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi vb. çalışmalarda kullanılması amacıyla Trafik Emniyet Malzemesi (Delinatör, Koni ve Çakar Buton) Alım İşi
İHALE BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2015/9994
İHALE USULÜ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale usulü
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1-Gökhan Çelik-Artek Plastik Ürünleri Tedariği 148.400,00 TL
2-Özgürler Trafik İşaretleri San. ve Tic. Ltd. Şti.188.500,00 TL

İHALEYİ ALAN Gökhan Çelik-Artek Plastik Ürünleri Tedariği
SÖZLEŞME TUTARI 148.400,00 TL(Yüzkırksekizbindörtyüz TürkLirası)
SÖZLEŞME TARİHİ 09.04.2015
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 10.04.2015
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat: 1 Yenimahalle/ ANKARAEmniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat: 2 Yenimahalle/ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 312 507 12 21
İDARE'NİN FAKSI 312 507 16 04
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ zeynel.ozkan@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu - Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 Yenimahalle/ ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 17.03.2015 10:30
YAKLAŞIK MALİYET 213.375,00 TL ( İkiyüzonüçbinüçyüzyetmişbeş TürkLirası )
İŞİN SÜRESİ - 1 60(Altmış) Takvim Günü
İŞİN SÜRESİ - 2