YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YATAY TRAFİK İŞARETLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ

E-İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YATAY TRAFİK İŞARETLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankara Büyük Şehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarda yaya ve taşıt trafiğinin güvenli ve düzgün bir şekilde akışın sağlanması amacıyla Yol Çizgi Boyası İle Yatay Trafik İşaretlerinin Yaptırılması
İHALE BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2013/27077
İHALE USULÜ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1-Kisan Trafik İşaretleri San. ve Tic. A.Ş. 7.192.000,00 TL

2-Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. 6.998.550,00 TL

İHALEYİ ALAN Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.
SÖZLEŞME TUTARI 6.998.550,00 TL (Altımilyondokuzyüzdoksansekizbinbeşyüzelli Türklirası)
SÖZLEŞME TARİHİ 10.05.2013
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 20.05.2013
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:1 Yenimahalle/ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 312 507 12 21
İDARE'NİN FAKSI 312 507 16 04
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ zenel.ozkan@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu - Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 Yenimahalle/ ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 16.04.2013 10:30
YAKLAŞIK MALİYET 7.532.312,50 TL (Yedimilyon Beşyüzotuzikibin Üçyüzoniki Türk Lirası Elli Kuruş)
İŞİN SÜRESİ - 1 600 (Altıyüz) Takvim Günü
İŞİN SÜRESİ - 2