TRUNK TELSİZ SİSTEMİ VE RÖLE İSTASYONLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İLE OKTH (ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HABERLEŞME HİZMETİ

E-İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI TRUNK TELSİZ SİSTEMİ VE RÖLE İSTASYONLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İLE OKTH (ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HABERLEŞME HİZMETİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde yer alan 20 şer kanallı 2 siteli (Çaldağ ve Hüseyingazi) Trunk Altyapı sistemlerinin kapladığı alan içinde belediye hizmetlerinin, daha hızlı yürütülebilmesinin, koordineli ve devamlılığının, teknik şartnamedde detayı verilen ve idarenin mülkiyetinde yer alan 20 şer kanallı 2 siteli (Çaldağ ve Hüseyingazi) Trun altyapı sistemlerinin yanı sıra yüklenici tarafından kurulacak ve Sincan-Etimesgut bölgesinde telsiz görüşmesini İyileştirecek ve mevcut 2 site ile link bağlantısı yapılacak 3. site aracılığı ile geniş alana, Ortak kullanımlı Telsiz Haberleşme (OKTH) hizmeti ile sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
İHALE BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2011/133500
İHALE USULÜ 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu 19 Maddesine Açık İhale Usulü
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1- Askomnet Haberleşme Sitemleri İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi 527.721,12 TL

2- Aselnet  Haberleşme Sitemleri İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi 494.156,26 TL

İHALEYİ ALAN Aselnet Haberleşme Sitemleri İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi 494.156,26 TL
SÖZLEŞME TUTARI 494.156,26 TL
SÖZLEŞME TARİHİ 04.01.2012
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 06.01.2012
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat: 1 Yenimahalle/ ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 3125071221
İDARE'NİN FAKSI 3125071604
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ zenel.ozkan@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu - Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 Yenimahalle/ ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 21.11.2011 00:00
YAKLAŞIK MALİYET 626.257,05 TL
İŞİN SÜRESİ - 1 24 Ay
İŞİN SÜRESİ - 2