TRUNK TELSİZ SİSTEMİ VE RÖLE İSTASYONLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İLE OKHT (ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HABERLEŞME) HİZMETİ ALIM İŞİ

E-İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI TRUNK TELSİZ SİSTEMİ VE RÖLE İSTASYONLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İLE OKHT (ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HABERLEŞME) HİZMETİ ALIM İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde belediye hizmetlerinin daha hızlı yürütülebilmesi ve koordinesinin devamlılığının sağlanması amacıyla Trunk Telsiz Sistemi ve Röle İstasyonlarının Periyodik Bakım ve Onarımı İle Okht (Ortak Kullanımlı Telsiz Haberleşme) Hizmeti Alım İşi
İHALE BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2013/131641
İHALE USULÜ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale usulü
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1-Aselnet Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği ve Ticaret Ltd. Şti. 263.528,54 TL

İHALEYİ ALAN Aselnet Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği ve Ticaret Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TUTARI 263.528,54 TL (İkiyüzaltmışüçbinbeşyüzyirmisekiz TürkLirası Ellidört Kuruş)
SÖZLEŞME TARİHİ 25.11.2013
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 01.01.2014
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:1 Yenimahalle/ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 312 507 12 21
İDARE'NİN FAKSI 312 507 16 04
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ zeynel.ozkan@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu - Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 Yenimahalle/ ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 30.10.2013 11:00
YAKLAŞIK MALİYET 282.584,54 TL (İkiyüzseksenikibinbeşyüzseksendört TürkLirası Ellidört Kuruş )
İŞİN SÜRESİ - 1 9 (Dokuz) Ay
İŞİN SÜRESİ - 2