ANKARAY İŞLETMESİ ARAÇLARINDAKİ AEG MARKA DC CER MOTORLARININ BAKIM ONARIMLARININ VE FLENDER MARKA DİŞLİ KUTULARININ GENEL KONTROLLERİNİN YAPILMASI İŞİ

E-İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI ANKARAY İŞLETMESİ ARAÇLARINDAKİ AEG MARKA DC CER MOTORLARININ BAKIM ONARIMLARININ VE FLENDER MARKA DİŞLİ KUTULARININ GENEL KONTROLLERİNİN YAPILMASI İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankaray İşletmesi için Ankaray İşletmesi Araçlarındaki AEG Marka DC Cer Motorlarının Bakım Onarımlarının ve FLENDER Marka Dişli Kutularının Genel Kontrollerinin Yapılması İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Açık İhale usulü (19. maddesine) ile ihale edilmiştir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İHALE BİRİMİ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2011/155247
İHALE USULÜ Açık İhale Usulü
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1-Tuğran Motor Ve Transformotor San. ve Tic. Ltd. Şti. (İhale tarihindeki T.C. Merkez Bankası kuru  üzerinden hesaplanmıştır.)964.512,00 € (Euro)
(2.365.176,33 TL)

2-Karabük Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti. (İhale Komisyonu Kararında açıklanan nedenlerle değerlendirme dışı bırakılmıştır.) 982.600,00 TL

İHALEYİ ALAN 1-Tuğran Motor Ve Transformotor San. ve Tic. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TUTARI 964.512,00 € (Euro)
SÖZLEŞME TARİHİ 17.02.2012
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 24.02.2012
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:2 Yenimahalle/ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 0312 507 10 87
İDARE'NİN FAKSI 0312 507 13 30
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ ali.altuner@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:4 (İdare Encümen Salonu) Yenimahalle/ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 21.12.2011 15:00
YAKLAŞIK MALİYET 3.846.795,00 TL
İŞİN SÜRESİ - 1 24.02.2012 16.08.2013
İŞİN SÜRESİ - 2 540 Takvim Günü