ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİZİ HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE HAYATA TAŞIMAK İÇİN VARIZ...
 
  Menu
 
Web Uygulaması
Tanıtım Videosu
Mobil Uygulamalar
Tanıtım Videosu
 
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan KaynaklarıVİZYONU:Bireysel ve mesleki yönden yüksek nitelikli personel istihdamını sağlayan birim olmak.

MİSYONU:Yasalar çerçevesinde EGO Genel Müdürlüğü personelini en iyi şekilde yetiştirmek, özlük haklarını düzenli bir şekilde takip etmek, hak kayıplarını önlemek, personel planlamalarını yaparak norma uygun az sayıda nitelikli personel ile en iyi hizmeti vermek, iş analizlerini yaparak personel sayılarını belirlemek, personele verilmesi gereken hizmetleri zamanında ve gecikmesiz olarak gerçekleştirmek.

DEĞERLERİ:
-  Yetkin Personel
-  Yüksek İmaj
-  Etik Değerlere Bağlılık
-  Doğru ve Etkin İletişim
-  Takım Çalışması

İLKELERİ:
-  Birimimiz personelinin yetkinliği sürekli geliştirilir.
-  Birim çalışanlarınca Kurumun yüksek imajı korunur.
-  Etik değerlere bağlılık esastır.
-  Çalışanlarımız arasında doğru ve etkin iletişim kuralları uygulanır.
-  Çalışanlarımız ekip ruhu ile hareket ederler.

ÇALIŞMALARI:

Personel Atama Çalışmaları
Memur personelin naklen ve açıktan atamasına ilişkin işlemleri yürütür.
Kurumda görev yapan personelin yer değişikliği ve unvan değişikliğini yapar.
İşçi ataması için İş ve İşçi Bulma Kurumu ile yapılan yazışmaları yapar.

Personel Özlük İşlerinin Düzenlenmesi
İdare personelinin intibak, hizmet borçlanması, izin, rapor, disiplin, emeklilik, istifa gibi her türlü özlük işlerini yürütür.
İşçi – İşveren ilişkilerini düzenler. 
Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin uygulanmasını sağlar. 
Memur ve işçi kadro cetvellerini hazırlar ve yapılacak değişiklikleri gerçekleştirir.
Tüm çalışanlara verilecek aylık ücretle, harcırahlar, ikramiyeler, yan ödemeler vb. istihkakın tahakkuku ve ödemelerinin zamanında yapılmasını takip eder.
Sosyal Sigorta ve Emekli Sandığı işlemlerini yapar ve kayıtlarını tutar.
Çalışanlara ait her türlü kanuni mevzuatı takip ve inceleyerek hükümlerini gereğine göre uygular.
Disiplin kurullarının oluşmasını sağlayarak alınan kararların uygulanmasını temin eder.

Personelin Yetiştirilmesi Çalışması
-Yönetici ve İdari personelin iş verimini artırmak, bilgi ve becerilerini yenilemek, hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile konferans, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenler, yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen eğitim seminer ve konferanslara personel gönderir.
-Her yıl Eylül ayında Kuruluşumuz birimlerinin eğitim taleplerini alarak,  talep edilen eğitim konularını Eğitim Kurulunda görüşüp karara bağlar.
-Eğitim Kurulunda karara bağlanan eğitim konularını ilgili  dönem içerisinde hayata geçirir.
 
Daire Başkanı : Mehmet SÜTÇÜ 
 

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

 İletişim Bilgileri

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.
 No: 5 A-Blok
 Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0090) 312  - 507 11 33

 Faks

 (0090) 312  - 507 12 97

 e-posta

 insankaynaklari@ego.gov.tr

 
Yayın Tarihi :
27.11.2007 16:01:16
Okunma Sayısı :
17902

< Geri
 
27 Cuma
Mart 2015

Aktif ziyaretçi sayısı 2715

    takip et!
    takip et!
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |
 
 
Sitenin tüm hakları EGO Genel Müdürlüğüne aittir.
Site içindeki sunulan hiç bir yazı, resim, uygulama ve öğe izinsiz başka bir ortamda kullanılamaz, yayınlanamaz ve kopyalanamaz.
Büyüt
  X