ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİZİ HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE HAYATA TAŞIMAK İÇİN VARIZ...
 
  Menu
 
Web Uygulaması
Tanıtım Videosu
Mobil Uygulamalar
Tanıtım Videosu
 
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
EGO ULAŞIM KARTLARI

Öğrencilerin Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

Örgün ve Açık eğitim kurumların da eğitim gören öğrenciler, 5580 sayılı kanunun 2.maddesinin c bendinde belirtilen Örgün eğitim kurumların da eğitim gören öğrenciler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu na göre eğitim gören ve öğrencilik hakları devam eden öğrencilerin edinebileceği kişiselleştirilmiş Akıllı indirimli elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

Öğrenci olduğuna dair sistemde kaydı çıkarsa;

1-Nüfus cüzdanı

2-Bir adet vesikalık fotoğraf

Öğrenci olduğuna dair sistemde kaydı çıkmaz ise;

Üniversite Öğrencileri İçin :

1-Nüfus cüzdanı

2-Son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Lise Öğrencileri İçin :

1-Nüfus cüzdanı

2-Son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli:5,00 TL.


Öğretmenlerin Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenlerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı indirimli elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında olduğunu gösteren resmi belge (Öğretmen Kimliği veya Onaylı maaş bordrosu)

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli:40,00 TL.


65 Yaş için Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği Gün, ay ve yıl olarak 65 yaşından gün almış kişilerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli:5,00 TL.


61-64 Yaş için Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

Gün, ay ve yıl olarak 61 yaşından gün almış Ankara da ikamet eden vatandaşlarımızın günün belirli saatlerinde (10.00-16.00 / 19.00-24.00) kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 5,00 TL.

Vize Bedeli : 80,00TL.


Seyahat (Kamu) Ankarakartı Başvurusu için Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

Seyahat kartı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi gereği Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere verilir. Bu hükme uygun olarak seyahat kartlarının (Kamu Kartı) kimlere, hangi şartlarda verileceği ve uygulamaya ilişkin esaslar ; 16,23, ve 30 Seri No’ lu harcırah kanunu Genel Tebliğleri ve 8/12/1995 tarih ve 32571 sayılı T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazıları ile belirlenmiştir. Seyahat kartı (Kamu Kartı), kart ve aylık taşıma bedeli alınarak verilmektedir. Seyahat kartı (Kamu Kartı), kart bedeli Kuruluşumuz İdare Encümeni Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin onayı ile aylık taşıma bedeli ise T.C. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

 

İstenen Belgeler :

1-Kuruluşumuza hitaben yazı (yazıda personel yetkilendirilmesi)

2-Vize ile alınıyor ise vize formunun aslı

3-Son üç yıllık hareket onayı (işçi personel için)

4-Terfi çizelgesi (memur personel için)

5-Seyahat bedeli (aylık taşıma bedeli)

6-Bir adet vesikalık fotoğraf

Not: Seyahat (Kamu) Ankarakartı değişiminde aynı belgeler istenir.

Kart Bedeli:5,00 TL.

Aylık Taşıma Bedeli:69,65 + KDV = 82,19 TL.


Engelli Ankarakartı Başvurusu için Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendilerinin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

4-Nüfus cüzdanı

5-Engelli sağlık Kurulu raporu veya Bakanlıkça verilmiş engelli kimlik kartı

6-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 5,00 TL.

 

Refakatli Engelli Ankarakartı Başvurusu için Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği engelliler için sağlık kurulu raporuyla ağır engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşı ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçilerinin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Engelli sağlık Kurulu raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmiş üzerinde “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI VARDIR” ibaresi bulunan engelli kimlik kartı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli:5,00 TL.


Gazi ve Yakınlarının Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği Gazi ve yakınlarının kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Bakanlık veya SGK tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan Gazi kartı ve Gazi Ailesi kartının aslı

3-Gazi yakınları için vukuatlı nüfus örneği

4-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli:5,00 TL.


Şehit Yakınlarının Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği şehit yakınlarının kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nufus cüzdanı

2-Bakanlık veya SGK tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan Şehit Ailesi kartının aslı

3-Şehit Ailesi yakınları için vukuatlı nüfus örneği

4-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 5,00 TL.

 

Vazife Malulü ve Yakınlarının Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babalarının kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nufus cüzdanı

2-Bakanlık veya SGK tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan Vazife Malulü kartı ve Vazife Malulü Eşi kartının aslı

3-Vazife Malulü yakınları için vukuatlı nüfus örneği

4-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 5,00 TL.


Emniyet Hizmetleri Sınıfının Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

EHS (Emniyet Hizmetleri Sınıfı) Kartı 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

Emniyet genel Müdürlüğü ile Kuruluşumuz arasında imzalanan protokolde yazılı prosedürler uygulanır.

Kart Bedeli:5,00 TL.


Zabıta Hizmetleri Sınıfının Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kadro ünvanı Zabıta olup Belediyelerin bünyesinde görev yapan personelin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Kuruluşumuza hitaben yazılmış resmi yazı

2-Nüfus cüzdanı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 5,00 TL.

 

Sarı Basın Kartı sahiplerinin Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

4736 sayılı kanun-2002/3700 sayılı Kararname ve Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı basın kimlik kartına sahip kişilerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Sarı Basın Kartı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli: 5,00 TL.


Milli Sporcuların Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

24/6/2008tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Nüfus cüzdanı

2-Bakanlık veya SGK tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan Milli Sporcu kartının aslı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli : 5,00 TL.


TÜİK için Ankarakart Başvurusunda Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

Türkiye İstatistik Kurumu 5429 sayılı kanunun 49.maddesi çerçevesinde sayım, araştırma, inceleme, denetim ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilen personelin görev belgelerini ibraz etmek şartı ile kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır.

 

İstenen Belgeler :

1-Kuruluşumuza hitaben yazılmış resmi yazı

2-Nüfus cüzdanı

3-Bir adet vesikalık fotoğraf

Kart Bedeli:50,00 TL.

Yayın Tarihi :
30.03.2011 08:54:48
Okunma Sayısı :
32730

< Geri
 
30 Pazartesi
Mart 2015

Aktif ziyaretçi sayısı 851

    takip et!
    takip et!
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |
 
 
Sitenin tüm hakları EGO Genel Müdürlüğüne aittir.
Site içindeki sunulan hiç bir yazı, resim, uygulama ve öğe izinsiz başka bir ortamda kullanılamaz, yayınlanamaz ve kopyalanamaz.
Büyüt
  X