ANKARA                                                                                                       Oturum No      : 2007/1

UKOME                                                                                                   Karar No         : 2007/03

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ                                                         Karar Tarihi     : 25.01.2007   

GENEL KURUL KARARI

 

Konu ve Dosya No                           :  Okul Servis Araçlarına, yarıyıl tatilinde  ücret  ödenip ödenmemesi Hk.

Öneren Kuruluş, Tarih ve No           : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi25.11.2006/2849kararı ve Zabıta Dairesi Başkanlığının 18.01.2007/523 sayılı yazısı.

Ekleri                                                :  -

Genel Kurula Gönderme Tarihi       :  25.01.2007

Önceki Genel Kurul Kararı                   :   -                                                                                             

 

İLGİ: Zabıta Dairesi Başkanlığının 18.01.2007 tarih ve 523 sayılı yazısında aynen; ………………………………………………………………………

“Ankara Valilik makamının 24.10.2001 tarih ve 4748 sayılı Ankara İli Okulları Öğrenci Taşıma Yönergesi 7.maddesinde Taşıyıcıların kesinleşen ücret tarifesini aşan ücret üzerinden taşımacılık yapamayacakları ve okulların açılış tarihleri ile yarıyıl tatilinde taşımacılık yapmadıkları süre için ücret talep edemeyecekleri hükme bağlanmış ve UKOME’nin 26.05.2006/03 sayılı kararında; Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren Umum Servis Araçlarının, her yıl fiyat tarife ücretleri Genel Kurulumuzca belirlenmekte olup, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Okul Servis Araçlarının Kiralanması Madde 7.’de,  okul-aile birliğinin veya öğrenci velisinin servis aracı ile anlaşarak öğrencilerini taşıtabilecekleri belirlenmiş olup, bu çerçevede varılacak anlaşma içeriğinde sömestri (yarıyıl,  bayram v.b.)  tatilinin ücrete dahil edilip edilmeyeceği taraflar arasında kararlaştırılacağı konusunun kamuoyuna duyurulması oybirliği ile uygun bulunmuştur. Denilmektedir.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2006 tarih ve 2849 sayılı kararında; Okulların kapalı olduğu yarıyıl tatilinde velilerden bu ücretin haksız yere alındığı tespit edildiğinden konu ile ilgili olarak Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığı ve UKOME’nin görevlendirilmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma Komisyonu raporu oybirliği ile kabul edildi.

Bu duruma göre, yarıyıl tatilinde taşımacılık yapmadıkları süre içerisinde ücret talep edilmemesi hususunda konunun UKOME’de görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ederim.” Denilmektedir.

UKOME KARARI  : 5216 sayılı yasanın 7. ve 9. maddeleri hükmüne girmekle gereği düşünülerek, Genel Kurulca  konu üzerinde yapılan görüşmeler de; Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren Umum Servis Araçlarının, her yıl fiyat tarife ücretleri Kurulumuzca belirlenmektedir. Okul servis aracı ile taşınacak öğrenci, velisi veya okul aile birliğinin taşımacı ile anlaşması sonucu taşınıyorsa da tüketicinin korunması ve haksızlığın ortadan kaldırılması için, Sömestri (yarıyıl)  tatilinde servis hizmetinin verilmediği kısmına rast gelen günlere ücret ödenmemesinin uygun olacağı, velilerinde 2007-2008 öğretim döneminden itibaren sözleşme yaparken bu hususa dikkat etmeleri gerektiği kararı oybirliği ile alınmıştır.

 

 

 

 

Başkan

Melih GÖKÇEK

 Belediye Başkanı

 

 

Üye

Kazım USTA

EGO Genel Müdürü

 

 

Üye

Ender KAPLAN

Trafik İşl.Dai.Başkanı

 

 

Üye

Ömer KOCA

Otobüs Dai. Başkanı

 

 

Üye

Nuri GÜNDOĞAN

Ulş.Pln.Dai.Başkanı

 

 

 

 

 

 Üye

Erdoğan YETİŞKUL

Fen Işleri Dai. Bşk.Tem.

Üye

Nahit ÖZGE

İmar Şeh. Dai.Bşk. Tem.

Üye

Seyfi SEYHAN

Zabıta  Dai. Bşk.Tem

Üye

Nevzat ŞAHBAZ

Emlk.İst. Dai. Bşk.Tem

Üye

Şule ŞENTÜRK

Çevre Kor.Dai.Bşk.Tem

 

 

 

 

 

Üye

Alb.Hüseyin ERKAN

Garnizon Kom. Tem.

Üye

Baki TÜRKMEN

İl Jandarma Kom.Tem.

Üye

Ertan KARA

İl Emniyet Müdür Yrd.

Üye

Necati MACİT

TCK 4. Böl..Md.Tem.

Üye

Adem GÜNEŞ

TCDD 2.Böl.Banli.Md.

 

 

 

 

 

Üye

Mahmut ÖZEN

Ulaştırma Böl.Md.

Üye

Mahmut ÖZEN
DLH İnş. Gen Md.Tem.

Üye

Timur Alp BAYRAK

DHMİ Gn.Md.Tem.

Üye

Kadim DOĞAN

Altındağ Bel.Bşk. Tem.

Üye

Gültekin AYANTAŞ

Akyurt Bel.Başkanı

 

 

 

 

 

Üye

Muharrem KIRKAYAK

Çankaya Bel.Bşk.lığıTem.

Üye

Ahmet DEMİR

Çubuk Bel.Bşk.Tem.

Üye

Ömer Ağa KURT

Elmadağ Bel.Başkanı

Üye

Nurettin KARABAL

Etimesgut Bld. Bşk.Yrd.

Üye

Orhan BENLİ

Kalecik Bel.Başkanı

 

 

 

 

 

 

Üye

Lokman ERTÜRK

Kazan Bel.Başkanı

Üye

A.Evren SÜMENGEN

Keçiören  Bel.Bşk. Tem

Üye

Sami ÖZER

Mamak Bel.Bşk.Yrd.

Üye

Bahadır CAN

Sincan Bel.Bşk.Yrd.

Üye

Mustafa MUTLU

Yenimahalle Bel.Bşk.Tem.

 

 

 

 

 

 

Üye

Yusuf KOCA

Altınova İlk Kademe Belediye.Başkanı

 

Üye

Ahmet POYRAZ

Hasanoğlan   İlk Kademe Belediye.Başkanı

 

Üye

Sadi ORHAN

Karaali   İlk Kademe Belediye.Başkanı

 

Üye

İsmail İLDAM

Kutludüğün  İlk Kademe Belediye.Başkanı

 

Üye

Duran ÖZKAN

Oyaca  İlk Kademe Belediye.Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Cemil KOCAKUŞAK

Sarayköy  İlk Kademe Belediye Tem.

 

 

Üye

Adem KÜÇÜK

Selametli  İlk Kademe Belediye.Başkanı

 

 

Üye

Alaattin SÜER

Sinanlı  İlk Kademe Belediye.Başkanı

 

 

Üye

Mehmet YURTSEVEN

Sirkeli  İlk Kademe Belediye.Başkanı

 

 

Üye

Emin ÖZER

Yenikent  İlk Kademe Belediye.Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Ahmet KURT

Yeşildere  İlk Kademe Belediye.Başkanı